Koninklijke onderscheiding Jan Moek uit Gieten

Op donderdag 13 april  2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gieter Wielerronde en de Stichting Wieler Promotion Oostermoer door de loco-burgemeester van de Gemeente Aa en Hunze, de heer H. Heijerman, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de vooritter Jan Moek uit Gieten.

Jan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Moek (gepensioneerd beveiliger bij de NAM) heeft zich vanaf de begin jaren tachtig, met name op sportief gebied, ingezet voor de samenleving.

1983-heden

Vrijwilliger bij en mede-oprichter en voorzitter (1983-1991) van de toerfietsclub TFC Gieten (100 leden). Betrokkene was/is (nog steeds) actief als organisator van de diverse (fiets)evenementen. Ook heeft hij bijgedragen aan de aanleg van de ATB-route, welke door de staatsbossen in Gieten e.o. gaat.

1985-heden

Vrijwilliger bij de IJsvereniging Gieten-Bonnen. Betrokkene helpt/ondersteunt bij de benodigde werkzaamheden op en rond de ijsbaan, indien het, vanwege het weer, mogelijk is om te schaatsen.

1985-heden

Vrijwilliger bij en algemeen bestuurslid (1990-1998) en voorzitter (2004-heden) van de Stichting Wieler promotion Oostermoer te Gieten. Betrokkene was/is actief als organisator/begeleider bij de activiteiten van de stichting. In het bijzonder heeft hij bijgedragen aan enkele bovenlokale/nationale/internationale evenementen, zoals het Wereldkampioenschap Veldrijden in 1991 en de Nederlands Kampioenschapen in 1991, 2000 en 2014. Ook is hij afgevaardigd bestuurslid namens de Stichting bij de Belgische organisatie VZW, welke verantwoordelijk is voor de de organisatie van de jaarlijkse Super Prestige Veldritten.

2005-heden

Medeoprichter van en coördinator bij het Organisatiecomité Run van Gieten.

In een verder verleden was de heer Moek betrokken bij de redactie van het clubblad bij Zwemclub Zwanemeer Gieten en bij de jubileumcommissie van de voetbalvereniging Gieten.

Kort foto verslag van de voor Jan Moek zeer verrassende avond.