Huisregels

Huisregels Bezoekers Superprestige Veldrit Gieten:

Tijdens het evenement Superprestige Veldrit Gieten en haar randactiviteiten worden huisregels gehanteerd.

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan onderstaande huisregels te houden.

 • Zorg er altijd vor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.
 • Toegang tot het terrein is enkel voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldig entreebewijs. Kinderen tot en met 14 jaar hebben gratis toegang.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om te roken in de tenten op het parkoers (VIP- en publiekstent).
 • Het is verboden om (soft)drugs en/of lachgas te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • U dient de instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien umedewerking aan fouillering of visitatie weigert, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
 • Oversteken van het parkoers mag enkel op de door de organisatie aangewezen oversteekplaatsen, waarbij u zich dient te houden aan de instructies van de daar aanwezige medewerkers van de organisatie
 • Het is verboden om u als toeschouwers zich binnen de afzetting van het parkoers te begeven met uitzondering van geaccrediteerde fotografen, cameramedewerkers tv, organisatiemedewerkers  en juryleden.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie, de beveiliging op personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan terreinen, gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de bezoeker.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden en zonder dat u hiervoor vanuit privacywetgeving toestemming  heeft verleend..
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging.