TICKETS

Start voorverkoop toegangskaarten: vrijdag 11 september 2020

De Telenet Superprestige veldrit van Gieten wordt op zondag 11 oktober gehouden, hiervoor mogen 250 toegangstickets worden verkocht. De digitale voorverkoop begint op vrijdag 11 september om 08.00 uur (eerdere verzoeken worden niet in behandeling genomen)

De prijs is € 12,00 per kaart (maximum aantal kaarten per bestelling is 4) 

Kinderen tot en met 14 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

De toewijzing van de kaarten vindt plaats op volgorde van binnenkomst bestelling.

Na de toewijzing ontvangt de besteller een betalingsverzoek. De betaling dient dan binnen 8 dagen plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op de kaarten.  Na de betaling worden de toegangskaarten vervolgens digitaal toegestuurd.


Vanwege de COVID-19 RIVM-maatregelen moet registratie van de bezoekers plaatsvinden om bij nieuwe besmettingen bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren.
In verband met COVID-19 heeft de organisatie een protocol opgesteld welke hier in te zien is  op de website. Alle bezoekers dienen zich strikt aan de maatregelen uit dit convenant te houden.

U kunt de kaarten bestellen door het sturen van een e-mail naar:

ticket@cyclocrossgieten.nl (vanaf vrijdag 11 september 08:00 uur)


Aantal gewenste kaarten: ___

Voor elke kaart de volgende gegevens

naam:

adres:

woonplaats:

land:

telefoonnummer:


The entry tickets pre-sale starts Friday 11 September 2020

The Telenet Superprestige cyclocross race from Gieten will be held on Sunday 11 October, for which 250 entrance tickets may be sold. The digital presale starts on Friday 11 September at 08.00 am. (previous requests will not be processed)
The price is €. 12.00 per ticket (maximum number of tickets per order is 4).

Children up to and including 14 years old have free admission when accompanied by an adult.

The cards are allocated in order of order entry.

After the allocation, the purchaser receives a payment request. Payment must be made within 8 days. If payment is not received on time, the right to the cards will lapse. After payment, the tickets will be sent digitally.


Due to the COVID-19 RIVM measures, visitors must be registered in order to be able to carry out source and contact investigations in the event of new infections.

In connection with COVID-19, the organization has drawn up a protocol which you can view here on the website. All visitors must strictly adhere to the measures in this covenant.


Tickets can be ordered by sending an email to: ticket@cyclocrossgieten.nl , stating: (from Friday 11 September 08:00 am)


Number of desired tickets: __

For each card the following information:

name:

address:

city:

country:

telephone number